DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ Mỹ

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Stanford University

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

California Institute of Technology (Caltech)

NƠI DU HỌC

Stanford University
#3

XẾP HẠNG

THE: #3
ARWU: #2
Stanford University
$45,000 /năm

SINH HOẠT

$22,000/năm

HỌC PHÍ

$45,000/năm
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
#4

XẾP HẠNG

THE: #4
ARWU: #3
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
$43,498 /năm

SINH HOẠT

$15,000/năm

HỌC PHÍ

$43,498/năm
California Institute of Technology (Caltech)
#5

XẾP HẠNG

THE: #5
ARWU: #9
California Institute of Technology (Caltech)
$45,846 /năm

SINH HOẠT

$23,055/năm

HỌC PHÍ

$45,846/năm
Harvard University
#6

XẾP HẠNG

THE: #6
ARWU: #1
Harvard University
$46,000 /năm

SINH HOẠT

$27,600/năm

HỌC PHÍ

$46,000/năm
Princeton University
#7

XẾP HẠNG

THE: #7
ARWU: #6
Princeton University
$42,000 /năm

SINH HOẠT

$21,600/năm

HỌC PHÍ

$42,000/năm
Yale University
#8

XẾP HẠNG

THE: #8
ARWU: #12
Yale University
$47,600 /năm

SINH HOẠT

$14,600/năm

HỌC PHÍ

$47,600/năm
University of Chicago
#10

XẾP HẠNG

THE: #10
ARWU: #10
University of Chicago
$43,000 /năm

SINH HOẠT

$15,000/năm

HỌC PHÍ

$43,000/năm
University of Pennsylvania
#12

XẾP HẠNG

THE: #12
ARWU: #16
University of Pennsylvania
$47,000 /năm

SINH HOẠT

$14,000/năm

HỌC PHÍ

$47,000/năm
Johns Hopkins University
#12

XẾP HẠNG

THE: #12
ARWU: #18
Johns Hopkins University
$46,000 /năm

SINH HOẠT

$22,000/năm

HỌC PHÍ

$46,000/năm
University of California, Berkeley (UC Berkeley)
#15

XẾP HẠNG

THE: #15
ARWU: #5
University of California, Berkeley (UC Berkeley)
$45,000 /năm

SINH HOẠT

$23,000/năm

HỌC PHÍ

$45,000/năm
Columbia University
#16

XẾP HẠNG

THE: #16
ARWU: #8
Columbia University
$45,000 /năm

SINH HOẠT

$22,000/năm

HỌC PHÍ

$45,000/năm
University of California, Los Angeles
#17

XẾP HẠNG

THE: #17
ARWU: #11
University of California, Los Angeles
$42,140 /năm

SINH HOẠT

$13,000/năm

HỌC PHÍ

$42,140/năm