DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐAN MạCH

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Copenhagen

Aarhus University

Technical University of Denmark

NƠI DU HỌC

University of Copenhagen
#116

XẾP HẠNG

THE: #116
ARWU: #29
University of Copenhagen
$19,500 /năm

SINH HOẠT

$25,000/năm

HỌC PHÍ

$19,500/năm
Aarhus University
#123

XẾP HẠNG

THE: #123
ARWU: #65
Aarhus University
$300 /năm

SINH HOẠT

$13,200/năm

HỌC PHÍ

$300/năm
Technical University of Denmark
#163

XẾP HẠNG

THE: #163
ARWU: #151
Technical University of Denmark
$19,000 /năm

SINH HOẠT

$20,916/năm

HỌC PHÍ

$19,000/năm
Aalborg University
#194

XẾP HẠNG

THE: #194
ARWU: #201
Aalborg University
$15,000 /năm

SINH HOẠT

$16,392/năm

HỌC PHÍ

$15,000/năm
Copenhagen Business School
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #601
Copenhagen Business School
$20,000 /năm

SINH HOẠT

$20,916/năm

HỌC PHÍ

$20,000/năm
University of Southern Denmark
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #301
University of Southern Denmark
$13,000 /năm

SINH HOẠT

$14,808/năm

HỌC PHÍ

$13,000/năm