TOP 6 trường đại học Đan Mạch

Học phí
THE:116
#ARWU:
29

University of Copenhagen

Xếp hạng

THE:#116 ARWU:#29

HỌC PHÍ

$19,500/năm

SINH HOẠT

$25,000/năm
THE:123
#ARWU:
65

Aarhus University

Xếp hạng

THE:#123 ARWU:#65

HỌC PHÍ

$300/năm

SINH HOẠT

$13,200/năm
THE:163
#ARWU:
151

Technical University of Denmark

Xếp hạng

THE:#163 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$19,000/năm

SINH HOẠT

$20,916/năm
THE:194
#ARWU:
201

Aalborg University

Xếp hạng

THE:#194 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$15,000/năm

SINH HOẠT

$16,392/năm
THE:201
#ARWU:
601

Copenhagen Business School

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$20,000/năm

SINH HOẠT

$20,916/năm
THE:251
#ARWU:
301

University of Southern Denmark

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$13,000/năm

SINH HOẠT

$14,808/năm

Tin xem nhiều