TOP 1 trường đại học Hungary

Học phí
THE:401
#ARWU:
601

Semmelweis University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$14,000/năm

SINH HOẠT

$9,120/năm

Tin xem nhiều