DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ NGA

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Lomonosov Moscow State University

Moscow Institute of Physics and Technology

National Research University Higher School of Economics

NƠI DU HỌC

Lomonosov Moscow State University
#199

XẾP HẠNG

THE: #199
ARWU: #86
Lomonosov Moscow State University
$9,000 /năm

SINH HOẠT

$11,604/năm

HỌC PHÍ

$9,000/năm
Moscow Institute of Physics and Technology
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #401
Moscow Institute of Physics and Technology
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$11,604/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
National Research University Higher School of Economics
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #901
National Research University Higher School of Economics
$4,368 /năm

SINH HOẠT

$11,604/năm

HỌC PHÍ

$4,368/năm
Higher School of Economics
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #901
Higher School of Economics
$4,368 /năm

SINH HOẠT

$11,604/năm

HỌC PHÍ

$4,368/năm
National Research Nuclear University MEPhI
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #1001
National Research Nuclear University MEPhI
$0 /năm

SINH HOẠT

$11,604/năm

HỌC PHÍ

$0/năm
ITMO University
#501

XẾP HẠNG

THE: #501
ARWU: #801
ITMO University
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$9,108/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
Novosibirsk State University
#501

XẾP HẠNG

THE: #501
ARWU: #401
Novosibirsk State University
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$6,408/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm
Saint Petersburg State University
#501

XẾP HẠNG

THE: #501
ARWU: #301
Saint Petersburg State University
$1,716 /năm

SINH HOẠT

$9,108/năm

HỌC PHÍ

$1,716/năm
Tomsk Polytechnic University
#501

XẾP HẠNG

THE: #501
ARWU: #901
Tomsk Polytechnic University
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$8,184/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm
Tomsk State University
#501

XẾP HẠNG

THE: #501
ARWU: #701
Tomsk State University
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$8,184/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm