TOP 10 trường đại học Nga

Học phí
THE:199
#ARWU:
86

Lomonosov Moscow State University

Xếp hạng

THE:#199 ARWU:#86

HỌC PHÍ

$9,000/năm

SINH HOẠT

$11,604/năm
THE:251
#ARWU:
401

Moscow Institute of Physics and Technology

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$11,604/năm
THE:301
#ARWU:
901

National Research University Higher School of Economics

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#901

HỌC PHÍ

$4,368/năm

SINH HOẠT

$11,604/năm
THE:301
#ARWU:
901

Higher School of Economics

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#901

HỌC PHÍ

$4,368/năm

SINH HOẠT

$11,604/năm
THE:351
#ARWU:
1001

National Research Nuclear University MEPhI

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$0/năm

SINH HOẠT

$11,604/năm
THE:501
#ARWU:
801

ITMO University

Xếp hạng

THE:#501 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$9,108/năm
THE:501
#ARWU:
401

Novosibirsk State University

Xếp hạng

THE:#501 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$6,408/năm
THE:501
#ARWU:
301

Saint Petersburg State University

Xếp hạng

THE:#501 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$1,716/năm

SINH HOẠT

$9,108/năm
THE:501
#ARWU:
901

Tomsk Polytechnic University

Xếp hạng

THE:#501 ARWU:#901

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$8,184/năm
THE:501
#ARWU:
701

Tomsk State University

Xếp hạng

THE:#501 ARWU:#701

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$8,184/năm

Tin xem nhiều