DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ TRUNG QUốC

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Tsinghua University

Peking University

University of Hong Kong

NƠI DU HỌC

Tsinghua University
#22

XẾP HẠNG

THE: #22
ARWU: #45
Tsinghua University
$14,000 /năm

SINH HOẠT

$6,000/năm

HỌC PHÍ

$14,000/năm
Peking University
#31

XẾP HẠNG

THE: #31
ARWU: #57
Peking University
$14,000 /năm

SINH HOẠT

$6,000/năm

HỌC PHÍ

$14,000/năm
University of Hong Kong
#36

XẾP HẠNG

THE: #36
ARWU: #101
University of Hong Kong
$17,000 /năm

SINH HOẠT

$9,000/năm

HỌC PHÍ

$17,000/năm
Hong Kong University of Science and Technology
#46

XẾP HẠNG

THE: #46
ARWU: #201
Hong Kong University of Science and Technology
$18,000 /năm

SINH HOẠT

$9,000/năm

HỌC PHÍ

$18,000/năm
Chinese University of Hong Kong
#55

XẾP HẠNG

THE: #55
ARWU: #151
Chinese University of Hong Kong
$20,000 /năm

SINH HOẠT

$15,500/năm

HỌC PHÍ

$20,000/năm
University of Science and Technology of China
#93

XẾP HẠNG

THE: #93
ARWU: #101
University of Science and Technology of China
$6,145 /năm

SINH HOẠT

$7,905/năm

HỌC PHÍ

$6,145/năm
Zhejiang University
#101

XẾP HẠNG

THE: #101
ARWU: #67
Zhejiang University
$7,000 /năm

SINH HOẠT

$12,000/năm

HỌC PHÍ

$7,000/năm
Fudan University
#105

XẾP HẠNG

THE: #105
ARWU: #101
Fudan University
$11,000 /năm

SINH HOẠT

$14,400/năm

HỌC PHÍ

$11,000/năm
City University of Hong Kong
#110

XẾP HẠNG

THE: #110
ARWU: #201
City University of Hong Kong
$16,875 /năm

SINH HOẠT

$8,945/năm

HỌC PHÍ

$16,875/năm
Nanjing University
#135

XẾP HẠNG

THE: #135
ARWU: #151
Nanjing University
$32,500 /năm

SINH HOẠT

$9,645/năm

HỌC PHÍ

$32,500/năm
Hong Kong Polytechnic University
#173

XẾP HẠNG

THE: #173
ARWU: #201
Hong Kong Polytechnic University
$15,431 /năm

SINH HOẠT

$25,548/năm

HỌC PHÍ

$15,431/năm
Shanghai Jiao Tong University
#190

XẾP HẠNG

THE: #190
ARWU: #101
Shanghai Jiao Tong University
$3,603 /năm

SINH HOẠT

$14,688/năm

HỌC PHÍ

$3,603/năm