TOP 3 trường đại học Đài Loan

Học phí
THE:170
#ARWU:
151

National Taiwan University

Xếp hạng

THE:#170 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$12,500/năm

SINH HOẠT

$11,868/năm
THE:401
#ARWU:
801

National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$11,868/năm
THE:401
#ARWU:
401

National Tsing Hua University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$10,224/năm

Tin xem nhiều