DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ IRELAND

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Trinity College Dublin

Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)

University College Dublin

NƠI DU HỌC

Trinity College Dublin
#120

XẾP HẠNG

THE: #120
ARWU: #151
Trinity College Dublin
$21,700 /năm

SINH HOẠT

$9,360/năm

HỌC PHÍ

$21,700/năm
Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #1001
Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
$29,783 /năm

SINH HOẠT

$19,548/năm

HỌC PHÍ

$29,783/năm
University College Dublin
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #301
University College Dublin
$25,619 /năm

SINH HOẠT

$19,548/năm

HỌC PHÍ

$25,619/năm
University College Cork
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #401
University College Cork
$15,955 /năm

SINH HOẠT

$16,020/năm

HỌC PHÍ

$15,955/năm
National University of Ireland, Galway
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #401
National University of Ireland, Galway
$14,359 /năm

SINH HOẠT

$14,868/năm

HỌC PHÍ

$14,359/năm
Maynooth University
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #1001
Maynooth University
$14,891 /năm

SINH HOẠT

$17,724/năm

HỌC PHÍ

$14,891/năm