DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ Hà LAN

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Delft University of Technology

Wageningen University & Research

University of Amsterdam

NƠI DU HỌC

Delft University of Technology
#58

XẾP HẠNG

THE: #58
ARWU: #151
Delft University of Technology
$17,500 /năm

SINH HOẠT

$10,400/năm

HỌC PHÍ

$17,500/năm
Wageningen University & Research
#59

XẾP HẠNG

THE: #59
ARWU: #101
Wageningen University & Research
$21,000 /năm

SINH HOẠT

$17,000/năm

HỌC PHÍ

$21,000/năm
University of Amsterdam
#62

XẾP HẠNG

THE: #62
ARWU: #101
University of Amsterdam
$17,000 /năm

SINH HOẠT

$19,500/năm

HỌC PHÍ

$17,000/năm
Leiden University
#68

XẾP HẠNG

THE: #68
ARWU: #74
Leiden University
$12,100 /năm

SINH HOẠT

$17,000/năm

HỌC PHÍ

$12,100/năm
Erasmus University Rotterdam
#70

XẾP HẠNG

THE: #70
ARWU: #79
Erasmus University Rotterdam
$21,800 /năm

SINH HOẠT

$18,700/năm

HỌC PHÍ

$21,800/năm
Utrecht University
#74

XẾP HẠNG

THE: #74
ARWU: #51
Utrecht University
$24,000 /năm

SINH HOẠT

$31,700/năm

HỌC PHÍ

$24,000/năm
University of Groningen
#79

XẾP HẠNG

THE: #79
ARWU: #66
University of Groningen
$16,400 /năm

SINH HOẠT

$13,900/năm

HỌC PHÍ

$16,400/năm
Radboud University Nijmegen
#123

XẾP HẠNG

THE: #123
ARWU: #101
Radboud University Nijmegen
$20,300 /năm

SINH HOẠT

$24,100/năm

HỌC PHÍ

$20,300/năm
Maastricht University
#128

XẾP HẠNG

THE: #128
ARWU: #201
Maastricht University
$36,700 /năm

SINH HOẠT

$19,500/năm

HỌC PHÍ

$36,700/năm
Vrije Universiteit Amsterdam
#166

XẾP HẠNG

THE: #166
ARWU: #1001
Vrije Universiteit Amsterdam
$13,717 /năm

SINH HOẠT

$20,172/năm

HỌC PHÍ

$13,717/năm
Eindhoven University of Technology
#167

XẾP HẠNG

THE: #167
ARWU: #301
Eindhoven University of Technology
$16,461 /năm

SINH HOẠT

$14,904/năm

HỌC PHÍ

$16,461/năm
University of Twente
#184

XẾP HẠNG

THE: #184
ARWU: #501
University of Twente
$16,461 /năm

SINH HOẠT

$16,572/năm

HỌC PHÍ

$16,461/năm