Eindhoven University of Technology

Address: Postbus 513, Eindhoven, 5600, Netherlands

THE Ranking

#167

ARWU Ranking

#301

Average Fees (USD)

31,365

TỔNG QUAN

Đại học Công nghệ Eindhoven (TU/e) là một trường đại học công nghệ theo định hướng nghiên cứu và thiết kế theo định hướng lôi cuốn quốc tế. Trọng tâm của trường là giáo dục mạch lạc, nghiên cứu và đánh giá tri thức trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật & công nghệ. Trong lĩnh vực giáo dục TU/e giáo dục các kỹ sư (Thạc sĩ Khoa học) có một cơ sở khoa học vững chắc và chiều sâu cũng như các năng lực cần thiết để thành công trong một loạt các lĩnh vực xã hội và việc làm.

Ngoài ra, TU/e giáo dục các nhà thiết kế (Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật) và các nhà nghiên cứu (Tiến sĩ Triết học) cũng như các giáo viên khoa học được đào tạo khoa học (Thạc sĩ Khoa học) .Trong lĩnh vực nghiên cứu TU/e thích tập trung vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật & công nghệ mà trường có thể đóng một vai trò quan trọng trong thế giới khoa học quốc tế (khoa học cho khoa học) và nơi trường có thể cung cấp các xung động có ý nghĩa để giải quyết các vấn đề xã hội chính (khoa học cho xã hội) và tăng cường ngành công nghiệp tri thức (khoa học cho công nghiệp).

Nghiên cứu thúc đẩy bởi niềm đam mê cung cấp cơ sở cần thiết cho nghiên cứu ứng dụng nhiều hơn nữa. Trong lĩnh vực đánh giá tri thức TU/e cam kết đảm bảo rằng các kết quả nghiên cứu của trường được chuyển thành những đổi mới thành công và các công ty mới. TU/e khuyến khích sinh viên và nhân viên trở thành doanh nhân. Chất lượng giáo dục và nghiên cứu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao.

TU/e cung cấp cho cả sinh viên và nhân viên một môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc quốc tế và học tập, trí tuệ. Điều này truyền cảm hứng cho sự phát triển cá nhân rộng lớn, tham gia xã hội và văn hóa cũng như triển vọng kinh doanh. Trong khuôn viên trường, TU/e khuyến khích vị trí và sự hợp tác của các tổ chức giáo dục đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp công nghệ cao (mới). Khuôn viên trường đang phát triển thành một công viên khoa học TU/e có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

TU/e là một trường đại học quốc tế hàng đầu chuyên về khoa học kỹ thuật và công nghệ có giáo dục và nghiên cứu hàng đầu đóng góp vào:

• Tiến bộ trong khoa học kỹ thuật

• Phát triển đổi mới công nghệ thế giới

• Đưa ra giải pháp của các vấn đề xã hội lớn và sự phát triển của phúc lợi và thịnh vượng

Do đó, trường là động cơ của nền kinh tế tri thức khu vực.

TỔNG QUAN

Đại học Công nghệ Eindhoven (TU/e) là một trường đại học công nghệ theo định hướng nghiên cứu và thiết kế theo định hướng lôi cuốn quốc tế. Trọng tâm của trường là giáo dục mạch lạc, nghiên cứu và đánh giá tri thức trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật & công nghệ. Trong lĩnh vực giáo dục TU/e giáo dục các kỹ sư (Thạc sĩ Khoa học) có một cơ sở khoa học vững chắc và chiều sâu cũng như các năng lực cần thiết để thành công trong một loạt các lĩnh vực xã hội và việc làm.

Ngoài ra, TU/e giáo dục các nhà thiết kế (Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật) và các nhà nghiên cứu (Tiến sĩ Triết học) cũng như các giáo viên khoa học được đào tạo khoa học (Thạc sĩ Khoa học) .Trong lĩnh vực nghiên cứu TU/e thích tập trung vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật & công nghệ mà trường có thể đóng một vai trò quan trọng trong thế giới khoa...

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018:

Trường Eindhoven University of Technology nằm trong top #167 trên thế giới

NGÀNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cao học
 • Cử nhân

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 • Chăm sóc cá nhân và thể dục
 • Du lịch và dịch vụ nhà hàng, khách sạn
 • Giáo dục và đào tạo
 • Liệu pháp Thẩm mỹ
 • Làm tóc
 • Mát xa xoa bóp
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Thư giãn
 • Trị liệu
 • Trị liệu bằng hương thơm
 • Du lịch và Lữ hành
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Dịch vụ ăn uống
 • Hàng không
 • Quản lý khách sạn
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Bồi dưỡng Chuyên môn Nghiệp vụ
 • Giáo dục cho người lớn
 • Giáo dục trẻ em
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Huấn luyện
 • Học sư phạm
 • Nghiên cứu Giáo dục
 • Quản lý Giáo dục
 • Sư phạm
 • Tâm lý học Giáo dục
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Đào tạo giáo viên

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $14,904
HỌC PHÍ $16,461

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$31,365
Giới thiệu Thống kê Ngành Chi phí Học bổng