DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Oxford

University of Cambridge

Stanford University

NƠI DU HỌC

University of Oxford
#1

XẾP HẠNG

THE: #1
ARWU: #7
University of Oxford
$42,000 /năm

SINH HOẠT

$21,600/năm

HỌC PHÍ

$42,000/năm
University of Cambridge
#2

XẾP HẠNG

THE: #2
ARWU: #3
University of Cambridge
$40,320 /năm

SINH HOẠT

$13,720/năm

HỌC PHÍ

$40,320/năm
Stanford University
#3

XẾP HẠNG

THE: #3
ARWU: #2
Stanford University
$45,000 /năm

SINH HOẠT

$22,000/năm

HỌC PHÍ

$45,000/năm
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
#4

XẾP HẠNG

THE: #4
ARWU: #3
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
$43,498 /năm

SINH HOẠT

$15,000/năm

HỌC PHÍ

$43,498/năm
California Institute of Technology (Caltech)
#5

XẾP HẠNG

THE: #5
ARWU: #9
California Institute of Technology (Caltech)
$45,846 /năm

SINH HOẠT

$23,055/năm

HỌC PHÍ

$45,846/năm
Harvard University
#6

XẾP HẠNG

THE: #6
ARWU: #1
Harvard University
$46,000 /năm

SINH HOẠT

$27,600/năm

HỌC PHÍ

$46,000/năm
Princeton University
#7

XẾP HẠNG

THE: #7
ARWU: #6
Princeton University
$42,000 /năm

SINH HOẠT

$21,600/năm

HỌC PHÍ

$42,000/năm
Yale University
#8

XẾP HẠNG

THE: #8
ARWU: #12
Yale University
$47,600 /năm

SINH HOẠT

$14,600/năm

HỌC PHÍ

$47,600/năm
Imperial College London
#9

XẾP HẠNG

THE: #9
ARWU: #17
Imperial College London
$24,000 /năm

SINH HOẠT

$25,000/năm

HỌC PHÍ

$24,000/năm
University of Chicago
#10

XẾP HẠNG

THE: #10
ARWU: #10
University of Chicago
$43,000 /năm

SINH HOẠT

$15,000/năm

HỌC PHÍ

$43,000/năm
ETH Zurich
#11

XẾP HẠNG

THE: #11
ARWU: #19
ETH Zurich
$1,310 /năm

SINH HOẠT

$30,000/năm

HỌC PHÍ

$1,310/năm
University of Pennsylvania
#12

XẾP HẠNG

THE: #12
ARWU: #16
University of Pennsylvania
$47,000 /năm

SINH HOẠT

$14,000/năm

HỌC PHÍ

$47,000/năm