DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Toronto

University of British Columbia

McGill University

NƠI DU HỌC

University of Toronto
#21

XẾP HẠNG

THE: #21
ARWU: #23
University of Toronto
$50,000 /năm

SINH HOẠT

$16,500/năm

HỌC PHÍ

$50,000/năm
University of British Columbia
#37

XẾP HẠNG

THE: #37
ARWU: #43
University of British Columbia
$48,000 /năm

SINH HOẠT

$13,200/năm

HỌC PHÍ

$48,000/năm
McGill University
#44

XẾP HẠNG

THE: #44
ARWU: #70
McGill University
$52,000 /năm

SINH HOẠT

$24,200/năm

HỌC PHÍ

$52,000/năm
McMaster University
#77

XẾP HẠNG

THE: #77
ARWU: #86
McMaster University
$20,000 /năm

SINH HOẠT

$27,180/năm

HỌC PHÍ

$20,000/năm
University of Montreal
#90

XẾP HẠNG

THE: #90
ARWU: #101
University of Montreal
$18,000 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$18,000/năm
University of Alberta
#132

XẾP HẠNG

THE: #132
ARWU: #101
University of Alberta
$7,900 /năm

SINH HOẠT

$28,640/năm

HỌC PHÍ

$7,900/năm
University of Ottawa
#176

XẾP HẠNG

THE: #176
ARWU: #151
University of Ottawa
$7,500 /năm

SINH HOẠT

$13,340/năm

HỌC PHÍ

$7,500/năm
Western University
#190

XẾP HẠNG

THE: #190
ARWU: #201
Western University
$18,876 /năm

SINH HOẠT

$13,572/năm

HỌC PHÍ

$18,876/năm
University of Calgary
#199

XẾP HẠNG

THE: #199
ARWU: #151
University of Calgary
$13,929 /năm

SINH HOẠT

$15,924/năm

HỌC PHÍ

$13,929/năm
University of Waterloo
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #151
University of Waterloo
$17,318 /năm

SINH HOẠT

$15,612/năm

HỌC PHÍ

$17,318/năm
Queen’s University
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #601
Queen’s University
$20,898 /năm

SINH HOẠT

$12,984/năm

HỌC PHÍ

$20,898/năm
Simon Fraser University
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #301
Simon Fraser University
$14,924 /năm

SINH HOẠT

$14,148/năm

HỌC PHÍ

$14,924/năm