DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ ẤN độ

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Indian Institute of Science

JSS Academy of Higher Education and Research

Indian Institute of Technology Roorkee

NƠI DU HỌC

Indian Institute of Science
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #401
Indian Institute of Science
$14,300 /năm

SINH HOẠT

$5,088/năm

HỌC PHÍ

$14,300/năm
JSS Academy of Higher Education and Research
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #1001
JSS Academy of Higher Education and Research
$0 /năm

SINH HOẠT

$4,512/năm

HỌC PHÍ

$0/năm
Indian Institute of Technology Roorkee
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #801
Indian Institute of Technology Roorkee
$779 /năm

SINH HOẠT

$4,512/năm

HỌC PHÍ

$779/năm