TOP 2 trường đại học Brazil

Học phí
THE:251
#ARWU:
151

University of São Paulo

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$11,412/năm
THE:401
#ARWU:
301

University of Campinas

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$10,542/năm

Tin xem nhiều