DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ THụY Sĩ

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

ETH Zurich

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

University of Zurich

NƠI DU HỌC

ETH Zurich
#11

XẾP HẠNG

THE: #11
ARWU: #19
ETH Zurich
$1,310 /năm

SINH HOẠT

$30,000/năm

HỌC PHÍ

$1,310/năm
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
#35

XẾP HẠNG

THE: #35
ARWU: #81
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$35,000/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm
University of Zurich
#90

XẾP HẠNG

THE: #90
ARWU: #54
University of Zurich
$1,310 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$1,310/năm
University of Basel
#103

XẾP HẠNG

THE: #103
ARWU: #96
University of Basel
$2,014 /năm

SINH HOẠT

$20,744/năm

HỌC PHÍ

$2,014/năm
University of Bern
#110

XẾP HẠNG

THE: #110
ARWU: #101
University of Bern
$1,500 /năm

SINH HOẠT

$26,500/năm

HỌC PHÍ

$1,500/năm
University of Geneva
#135

XẾP HẠNG

THE: #135
ARWU: #59
University of Geneva
$18,100 /năm

SINH HOẠT

$24,200/năm

HỌC PHÍ

$18,100/năm
University of Lausanne
#176

XẾP HẠNG

THE: #176
ARWU: #101
University of Lausanne
$2,500 /năm

SINH HOẠT

$26,904/năm

HỌC PHÍ

$2,500/năm
University of Fribourg
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #301
University of Fribourg
$1,658 /năm

SINH HOẠT

$27,216/năm

HỌC PHÍ

$1,658/năm
University of St Gallen
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #1001
University of St Gallen
$6,897 /năm

SINH HOẠT

$29,808/năm

HỌC PHÍ

$6,897/năm