DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ Ả RậP THốNG NHấT

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Khalifa University

United Arab Emirates University

NƠI DU HỌC

Khalifa University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #1001
Khalifa University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$20,772/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
United Arab Emirates University
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #1001
United Arab Emirates University
$9,000 /năm

SINH HOẠT

$20,772/năm

HỌC PHÍ

$9,000/năm