TOP 2 trường đại học Ả Rập Thống Nhất

Học phí
THE:301
#ARWU:
1001

Khalifa University

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$20,772/năm
THE:351
#ARWU:
1001

United Arab Emirates University

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$9,000/năm

SINH HOẠT

$20,772/năm

Tin xem nhiều