DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ Ý

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Scuola Superiore Sant’Anna

Scuola Normale Superiore di Pisa

University of Bologna

NƠI DU HỌC

Scuola Superiore Sant’Anna
#153

XẾP HẠNG

THE: #153
ARWU: #501
Scuola Superiore Sant’Anna
$2,900 /năm

SINH HOẠT

$16,080/năm

HỌC PHÍ

$2,900/năm
Scuola Normale Superiore di Pisa
#161

XẾP HẠNG

THE: #161
ARWU: #501
Scuola Normale Superiore di Pisa
$0 /năm

SINH HOẠT

$15,264/năm

HỌC PHÍ

$0/năm
University of Bologna
#180

XẾP HẠNG

THE: #180
ARWU: #201
University of Bologna
$3,077 /năm

SINH HOẠT

$14,028/năm

HỌC PHÍ

$3,077/năm
Vita-Salute San Raffaele University
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #401
Vita-Salute San Raffaele University
$10,000 /năm

SINH HOẠT

$18,288/năm

HỌC PHÍ

$10,000/năm
University of Padua
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
University of Padua
$2,963 /năm

SINH HOẠT

$14,988/năm

HỌC PHÍ

$2,963/năm
University of Trento
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #501
University of Trento
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$14,052/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm
Sapienza University of Rome
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #201
Sapienza University of Rome
$2,279 /năm

SINH HOẠT

$17,460/năm

HỌC PHÍ

$2,279/năm
Polytechnic University of Milan
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #201
Polytechnic University of Milan
$1,823 /năm

SINH HOẠT

$18,288/năm

HỌC PHÍ

$1,823/năm
University of Pisa
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #201
University of Pisa
$2,279 /năm

SINH HOẠT

$15,264/năm

HỌC PHÍ

$2,279/năm
University of Naples Federico II
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #201
University of Naples Federico II
$1,253 /năm

SINH HOẠT

$12,444/năm

HỌC PHÍ

$1,253/năm
University of Milan
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #151
University of Milan
$2,735 /năm

SINH HOẠT

$18,288/năm

HỌC PHÍ

$2,735/năm
Free University of Bozen-Bolzano
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #701
Free University of Bozen-Bolzano
$2,500 /năm

SINH HOẠT

$15,816/năm

HỌC PHÍ

$2,500/năm