DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM PHI

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Cape Town

University of the Witwatersrand

Stellenbosch University

NƠI DU HỌC

University of Cape Town
#156

XẾP HẠNG

THE: #156
ARWU: #301
University of Cape Town
$9,700 /năm

SINH HOẠT

$10,368/năm

HỌC PHÍ

$9,700/năm
University of the Witwatersrand
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
University of the Witwatersrand
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$9,504/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
Stellenbosch University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #401
Stellenbosch University
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$8,618/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
University of KwaZulu-Natal
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #501
University of KwaZulu-Natal
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$7,704/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm