TOP 4 trường đại học Nam Phi

Học phí
THE:156
#ARWU:
301

University of Cape Town

Xếp hạng

THE:#156 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$9,700/năm

SINH HOẠT

$10,368/năm
THE:201
#ARWU:
201

University of the Witwatersrand

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$9,504/năm
THE:301
#ARWU:
401

Stellenbosch University

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$8,618/năm
THE:401
#ARWU:
501

University of KwaZulu-Natal

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$7,704/năm

Tin xem nhiều