TOP 2 trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ

Học phí
THE:351
#ARWU:
901

Sabancı University

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#901

HỌC PHÍ

$17,000/năm

SINH HOẠT

$9,168/năm
THE:401
#ARWU:
1001

Koç University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$17,500/năm

SINH HOẠT

$9,168/năm

Tin xem nhiều