TOP 2 trường đại học Cộng Hòa Síp

Học phí
THE:301
#ARWU:
1001

Cyprus University of Technology

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$10,000/năm

SINH HOẠT

$11,076/năm
THE:351
#ARWU:
601

University of Cyprus

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$10,000/năm

SINH HOẠT

$11,364/năm

Tin xem nhiều