DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Oxford

University of Cambridge

Imperial College London

NƠI DU HỌC

University of Oxford
#1

XẾP HẠNG

THE: #1
ARWU: #7
University of Oxford
$42,000 /năm

SINH HOẠT

$21,600/năm

HỌC PHÍ

$42,000/năm
University of Cambridge
#2

XẾP HẠNG

THE: #2
ARWU: #3
University of Cambridge
$40,320 /năm

SINH HOẠT

$13,720/năm

HỌC PHÍ

$40,320/năm
Imperial College London
#9

XẾP HẠNG

THE: #9
ARWU: #17
Imperial College London
$24,000 /năm

SINH HOẠT

$25,000/năm

HỌC PHÍ

$24,000/năm
University College London - UCL
#14

XẾP HẠNG

THE: #14
ARWU: #17
University College London - UCL
$61,500 /năm

SINH HOẠT

$26,500/năm

HỌC PHÍ

$61,500/năm
London School of Economics and Political Science
#26

XẾP HẠNG

THE: #26
ARWU: #151
London School of Economics and Political Science
$29,000 /năm

SINH HOẠT

$20,400/năm

HỌC PHÍ

$29,000/năm
University of Edinburgh
#29

XẾP HẠNG

THE: #29
ARWU: #32
University of Edinburgh
$24,600 /năm

SINH HOẠT

$16,500/năm

HỌC PHÍ

$24,600/năm
King's College London
#38

XẾP HẠNG

THE: #38
ARWU: #56
King's College London
$37,000 /năm

SINH HOẠT

$14,000/năm

HỌC PHÍ

$37,000/năm
University of Manchester
#57

XẾP HẠNG

THE: #57
ARWU: #34
University of Manchester
$29,000 /năm

SINH HOẠT

$16,000/năm

HỌC PHÍ

$29,000/năm
University of Bristol
#78

XẾP HẠNG

THE: #78
ARWU: #74
University of Bristol
$31,700 /năm

SINH HOẠT

$19,000/năm

HỌC PHÍ

$31,700/năm
University of Warwick
#79

XẾP HẠNG

THE: #79
ARWU: #101
University of Warwick
$24,000 /năm

SINH HOẠT

$19,700/năm

HỌC PHÍ

$24,000/năm
University of Glasgow
#93

XẾP HẠNG

THE: #93
ARWU: #151
University of Glasgow
$1,310 /năm

SINH HOẠT

$24,120/năm

HỌC PHÍ

$1,310/năm
University of Sheffield
#106

XẾP HẠNG

THE: #106
ARWU: #101
University of Sheffield
$28,000 /năm

SINH HOẠT

$16,000/năm

HỌC PHÍ

$28,000/năm