London School of Economics and Political Science

Houghton Street, London, WC2A 2AE, UK
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#26

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

49,400

Total Students

0

TỔNG QUAN

London School of Economics and Political Science (LSE) là một trong những trường đại học khoa học xã hội hàng đầu trên thế giới, chuyên về nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, bao gồm kinh tế, chính trị, xã hội học, luật và nhân chủng học.

Nó được thành lập vào cuối những năm 1800 bởi các thành viên Fabian Society Beatrice và Sidney Webb, Graham Wallas và George Bernard Shaw với mục đích cải thiện xã hội, ''bằng cách nghiên cứu các vấn đề đói nghèo và phân tích sự bất bình đẳng.'' Nhà triết học Bertrand Russell đã dạy ở đó vào năm 1895-96 và 1937-38, giúp xác định đặc tính của LSE.

Năm 1900, nó gia nhập Đại học Liên bang Luân Đôn và vẫn là thành viên kể từ đó, nhanh chóng mở rộng vị trí hiện tại gần Aldwych ở trung tâm London, nơi Vua George V đặt viên đá đầu tiên của 'Old Building' vào năm 1920.

London School of Economics and Political Science luôn tự hào có các hiệp hội với 16 người đoạt giải Nobel và đếm 37 nhà lãnh đạo thế giới trong quá khứ hoặc hiện tại trong số các cựu sinh viên của mình. Bertrand Russell nhận giải Nobel Văn học năm 1950, công nhận văn bản của ông về ''lý tưởng nhân đạo và tự do tư tưởng''

TỔNG QUAN

London School of Economics and Political Science (LSE) là một trong những trường đại học khoa học xã hội hàng đầu trên thế giới, chuyên về nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, bao gồm kinh tế, chính trị, xã hội học, luật và nhân chủng học.

Nó được thành lập vào cuối những năm 1800 bởi các thành viên Fabian Society Beatrice và Sidney Webb, Graham Wallas và George Bernard Shaw với mục đích cải thiện xã hội, ''bằng cách nghiên cứu các vấn đề đói nghèo và phân tích sự bất bình đẳng.'' Nhà triết học Bertrand Russell đã dạy ở đó vào năm 1895-96 và 1937-38, giúp xác định đặc tính của LSE.

Năm 1900, nó gia nhập Đại học Liên bang Luân Đôn và vẫn là thành viên kể từ đó, nhanh chóng mở rộng vị trí hiện tại gần Aldwych ở trung tâm London, nơi Vua George V đặt viên đá đầu tiên của 'Old Building' vào năm 1920.

London School of Economics and Political Science luôn tự hào có...

Tin về trường London School of Economics and Political Science

Tin xem nhiều