Hướng Dẫn Tra Cứu Điểm Thi THPT trên Kênh Tuyển Sinh

Bước 1: Sau khi ấn vào Điểm thi THPT Quốc Gia 2018 - 2019 sẽ hiện ra trang tra cứu điểm thi.

Bước 2: Bạn điền đẩy đủ số báo danh của mình rồi ấy Xem điểm

Bước 3: Sau khi ấn Xem điểm, nếu bạn điền thành công sẽ hiện đầy đủ thông tin điểm thi ĐH của bạn và tổng điểm chi tiết.

Bước 4: Nếu bạn ghi sai SBD, máy sẽ hiển thị không tìm thấy thông tin của bạn. Nên bạn cần điền lại thông tin đúng để hiện ra thông tin điểm.