TOP 1 trường đại học Hồng Kông

Học phí
THE:401
#ARWU:
501

Hong Kong Baptist University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$42,100/năm

SINH HOẠT

$25,548/năm

Tin xem nhiều