DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ ÚC

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

The University of Melbourne

The Australian National University

University of Sydney

NƠI DU HỌC

The University of Melbourne
#32

XẾP HẠNG

THE: #32
ARWU: #38
The University of Melbourne
$30,000 /năm

SINH HOẠT

$21,000/năm

HỌC PHÍ

$30,000/năm
The Australian National University
#49

XẾP HẠNG

THE: #49
ARWU: #69
The Australian National University
$31,745 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$31,745/năm
University of Sydney
#59

XẾP HẠNG

THE: #59
ARWU: #68
University of Sydney
$22,000 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$22,000/năm
The University of Queensland
#69

XẾP HẠNG

THE: #69
ARWU: #55
The University of Queensland
$20,000 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$20,000/năm
Monash University
#84

XẾP HẠNG

THE: #84
ARWU: #91
Monash University
$26,372 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$26,372/năm
The University of New South Wales
#96

XẾP HẠNG

THE: #96
ARWU: #101
The University of New South Wales
$31,328 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$31,328/năm
The University of Western Australia
#134

XẾP HẠNG

THE: #134
ARWU: #93
The University of Western Australia
$20,792 /năm

SINH HOẠT

$12,946/năm

HỌC PHÍ

$20,792/năm
The University of Adelaide
#135

XẾP HẠNG

THE: #135
ARWU: #101
The University of Adelaide
$16,028 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$16,028/năm
University of Technology, Sydney
#196

XẾP HẠNG

THE: #196
ARWU: #301
University of Technology, Sydney
$16,000 /năm

SINH HOẠT

$27,000/năm

HỌC PHÍ

$16,000/năm
University of Wollongong
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
University of Wollongong
$24,326 /năm

SINH HOẠT

$23,169/năm

HỌC PHÍ

$24,326/năm
James Cook University
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
James Cook University
$17,493 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$17,493/năm
Queensland University of Technology
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
Queensland University of Technology
$29,119 /năm

SINH HOẠT

$18,972/năm

HỌC PHÍ

$29,119/năm