The University of Western Australia

35 Stirling Highway Perth WA 6009 Australia
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#134

ARWU Ranking

#93

Average Fees (USD)

33,738

Total Students

0

TỔNG QUAN

Đại học Tây Úc (UWA) được thành lập vào năm 1911 và là trường đại học đầu tiên của Chính phủ Úc. Đây cũng là trường đại học miễn phí đầu tiên ở Đế quốc Anh đầu tư, với mục tiêu tích cực thúc đẩy tiếp cận bình đẳng đến giáo dục đại học cho mọi tầng lớp xã hội.

Trường được thành lập chủ yếu nhờ vào nỗ lực của Ngài John Winthrop Hackett, người có tầm nhìn và niềm đam mê lâu dài để cung cấp cho miền Tây nước Úc một trường đại học. Ngoài việc ủng hộ và biên tập tờ báo, ông còn chủ trì Ủy ban Hoàng gia đề nghị thành lập một trường đại học Western Australia. Sau này, ông là Thủ tướng sáng lập và di chúc thừa kế hơn 425.000 bảng Anh (tương đương hơn 32 triệu đô la ngày hôm nay) cho trường.

UWA là đại học duy nhất ở Tây Úc thuộc Eight Group (nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu nước Úc) đồng thời là một trong hai thành viên duy nhất của Úc thuộc World University Network, vốn là một hề thống gồm 18 đại học nghiên cứu châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương. Trường cũng là thành viên sáng lập Matariki Network gồm các trường đại học nghiên cứu chất lượng cao, đặc biệt chú trọng tới trải nghiệm sinh viên.

Trường Đại học Western Australia được tổ chức Academic Ranking of World Universities (ARWU) xếp hạng 87 các trường đại học hàng đầu thế giới. Ngoài ra, tổ cức này còn xếp ngành học Khoa học Đời sống và Nông nghiệp hạng 24 trên thế giới và đứng đầu ở Úc.

Chương trình đào tạọ của UWA gồm các bậc Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và dự bị đại học với sự đa dạng về ngành nghề: 

•    Kiến trúc và mỹ thuật ứng dụng
•    Nghệ thuật 
•    Kinh doanh
•    Sư phạm
•    Kỹ sư
•    Luật
•    Khoa học
•    Y Khoa
•    Âm nhạc
•    Tâm lý học
•    Môi trường và nông nghiệp

TỔNG QUAN

Đại học Tây Úc (UWA) được thành lập vào năm 1911 và là trường đại học đầu tiên của Chính phủ Úc. Đây cũng là trường đại học miễn phí đầu tiên ở Đế quốc Anh đầu tư, với mục tiêu tích cực thúc đẩy tiếp cận bình đẳng đến giáo dục đại học cho mọi tầng lớp xã hội.

Trường được thành lập chủ yếu nhờ vào nỗ lực của Ngài John Winthrop Hackett, người có tầm nhìn và niềm đam mê lâu dài để cung cấp cho miền Tây nước Úc một trường đại học. Ngoài việc ủng hộ và biên tập tờ báo, ông còn chủ trì Ủy ban Hoàng gia đề nghị thành lập một trường đại học Western Australia. Sau này, ông là Thủ tướng sáng lập và di chúc thừa kế hơn 425.000 bảng Anh (tương đương hơn 32 triệu đô la ngày hôm nay) cho trường.

UWA là đại học duy nhất ở Tây Úc thuộc Eight Group (nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu nước Úc)...

Tin xem nhiều