DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ PHáP

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris

Sorbonne University

École Polytechnique

NƠI DU HỌC

Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris
#41

XẾP HẠNG

THE: #41
ARWU: #1001
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris
$17,300 /năm

SINH HOẠT

$19,000/năm

HỌC PHÍ

$17,300/năm
Sorbonne University
#73

XẾP HẠNG

THE: #73
ARWU: #36
Sorbonne University
$2,000 /năm

SINH HOẠT

$14,400/năm

HỌC PHÍ

$2,000/năm
École Polytechnique
#108

XẾP HẠNG

THE: #108
ARWU: #401
École Polytechnique
$13,740 /năm

SINH HOẠT

$11,000/năm

HỌC PHÍ

$13,740/năm
Paris Diderot University – Paris 7
#194

XẾP HẠNG

THE: #194
ARWU: #101
Paris Diderot University – Paris 7
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$19,452/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Paris-Sud University
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #42
Paris-Sud University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$19,452/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
École Normale Supérieure de Lyon
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #301
École Normale Supérieure de Lyon
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$14,928/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
École des Ponts ParisTech
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #1001
École des Ponts ParisTech
$1,674 /năm

SINH HOẠT

$19,452/năm

HỌC PHÍ

$1,674/năm
Grenoble Alpes University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #151
Grenoble Alpes University
$0 /năm

SINH HOẠT

$13,772/năm

HỌC PHÍ

$0/năm
Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #201
Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$15,156/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Aix-Marseille University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #101
Aix-Marseille University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$12,708/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #501
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$15,264/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Montpellier University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #201
Montpellier University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$14,406/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm