DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ HàN QUốC

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Seoul National University

Sungkyunkwan University

Korea Advanced Institute of Science and Technology

NƠI DU HỌC

Seoul National University
#63

XẾP HẠNG

THE: #63
ARWU: #101
Seoul National University
$9,000 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$9,000/năm
Sungkyunkwan University
#82

XẾP HẠNG

THE: #82
ARWU: #151
Sungkyunkwan University
$8,000 /năm

SINH HOẠT

$23,000/năm

HỌC PHÍ

$8,000/năm
Korea Advanced Institute of Science and Technology
#102

XẾP HẠNG

THE: #102
ARWU: #201
Korea Advanced Institute of Science and Technology
$8,000 /năm

SINH HOẠT

$23,000/năm

HỌC PHÍ

$8,000/năm
Pohang University of Science and Technology
#142

XẾP HẠNG

THE: #142
ARWU: #401
Pohang University of Science and Technology
$10,000 /năm

SINH HOẠT

$18,000/năm

HỌC PHÍ

$10,000/năm
Korea University
#198

XẾP HẠNG

THE: #198
ARWU: #201
Korea University
$12,000 /năm

SINH HOẠT

$23,000/năm

HỌC PHÍ

$12,000/năm
Yonsei University
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #301
Yonsei University
$6,377 /năm

SINH HOẠT

$24,000/năm

HỌC PHÍ

$6,377/năm
Ulsan National Institute of Science and Technology
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #301
Ulsan National Institute of Science and Technology
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$14,352/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
Hanyang University
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #201
Hanyang University
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$23,000/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Kyung Hee University
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #301
Kyung Hee University
$8,000 /năm

SINH HOẠT

$13,200/năm

HỌC PHÍ

$8,000/năm
Gwangju Institute of Science and Technology
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #801
Gwangju Institute of Science and Technology
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$14,352/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm