Gwangju Institute of Science and Technology

123 Cheomdangwagi-ro, Buk-gu, Gwangju, 61005, South Korea
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#801

Average Fees (USD)

15,352

Total Students

1,964

TỔNG QUAN

Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST) là một trường đại học hướng nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật ứng dụng. Viện này được thành lập năm 1993 bởi chính phủ Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu của quốc gia về nghiên cứu tiên tiến và tăng cường phát triển giáo dục đại học về khoa học và kỹ thuật. 

GIST đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện nghiên cứu và phát triển trong hợp tác với các ngành công nghiệp. Trong năm 2010, GIST đã mở cửa cho sinh viên đại học. GIST là trường đại học đầu tiên trong cả nước áp dụng một hệ thống sáng tạo cung cấp một chương trình khoa học toàn diện, cơ sở để phục vụ như một bước đệm cho nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Để tăng cường khả năng cạnh tranh, GIST đã lựa chọn cẩn thận các lĩnh vực khoa học và công nghệ hàng đầu, bao gồm Thông tin và Cơ điện tử, Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật, Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Khoa học Đời sống, Khoa học và Công nghệ Photon. Mỗi trường trong ba trường này và ba phòng ban đều thu hẹp nghiên cứu học thuật của mình thành hai hoặc ba lĩnh vực chuyên môn và tập trung nghiên cứu của giảng viên.
 
Với 136 giảng viên hiện đang giảng dạy 803 sinh viên-370 trong các chương trình MS và 418 bằng tiến sĩ chương trình-GIST đã trở thành một mô hình cho giáo dục ưu tú nhóm nhỏ, với tỷ lệ giảng viên thấp nhất cho sinh viên trong số các tổ chức giáo dục tiên tiến của Hàn Quốc. Ngoài ra, sinh viên được nhận vào GIST có các đặc quyền như tất cả học phí và phí được miễn, phòng ngủ tập thể miễn phí (bao gồm cả căn hộ cho sinh viên đã kết hôn), quỹ nghiên cứu bổ sung và hỗ trợ bữa ăn.
 
Trong trường hợp sinh viên Hàn Quốc, sinh viên tiến tới bằng tiến sĩ chương trình... sinh viên được nhận vào GIST có các đặc quyền như tất cả học phí và phí được miễn, phòng ngủ tập thể miễn phí (bao gồm cả căn hộ cho sinh viên đã lập gia đình), quỹ nghiên cứu bổ sung và hỗ trợ bữa ăn, trong số những người khác.

TỔNG QUAN

Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST) là một trường đại học hướng nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật ứng dụng. Viện này được thành lập năm 1993 bởi chính phủ Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu của quốc gia về nghiên cứu tiên tiến và tăng cường phát triển giáo dục đại học về khoa học và kỹ thuật. 

GIST đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện nghiên cứu và phát triển trong hợp tác với các ngành công nghiệp. Trong năm 2010, GIST đã mở cửa cho sinh viên đại học. GIST là trường đại học đầu tiên trong cả nước áp dụng một hệ thống sáng tạo cung cấp một chương trình khoa học toàn diện, cơ sở để phục vụ như một bước đệm cho nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Để tăng cường khả năng cạnh tranh, GIST đã...

Tin xem nhiều