DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ THụY ĐIểN

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Karolinska Institute

Uppsala University

Lund University

NƠI DU HỌC

Karolinska Institute
#40

XẾP HẠNG

THE: #40
ARWU: #44
Karolinska Institute
$22,500 /năm

SINH HOẠT

$21,600/năm

HỌC PHÍ

$22,500/năm
Uppsala University
#87

XẾP HẠNG

THE: #87
ARWU: #63
Uppsala University
$8,200 /năm

SINH HOẠT

$11,000/năm

HỌC PHÍ

$8,200/năm
Lund University
#98

XẾP HẠNG

THE: #98
ARWU: #101
Lund University
$15,666 /năm

SINH HOẠT

$10,968/năm

HỌC PHÍ

$15,666/năm
Stockholm University
#153

XẾP HẠNG

THE: #153
ARWU: #77
Stockholm University
$27,000 /năm

SINH HOẠT

$18,324/năm

HỌC PHÍ

$27,000/năm
KTH Royal Institute of Technology
#187

XẾP HẠNG

THE: #187
ARWU: #201
KTH Royal Institute of Technology
$23,000 /năm

SINH HOẠT

$18,324/năm

HỌC PHÍ

$23,000/năm
Chalmers University of Technology
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
Chalmers University of Technology
$21,000 /năm

SINH HOẠT

$15,384/năm

HỌC PHÍ

$21,000/năm
University of Gothenburg
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #101
University of Gothenburg
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$15,384/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Swedish University of Agricultural Sciences
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #201
Swedish University of Agricultural Sciences
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$14,268/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Umeå University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #401
Umeå University
$15,000 /năm

SINH HOẠT

$15,288/năm

HỌC PHÍ

$15,000/năm
Linköping University
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #301
Linköping University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$15,228/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Örebro University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #801
Örebro University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$15,288/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm