Lund University

Box 117, 221 00 Lund, Sweden
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#98

ARWU Ranking

#101

Average Fees (USD)

26,634

Total Students

0

TỔNG QUAN

Lund University được thành lập vào năm 1666. Ngày nay, trường được xếp hạng là một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới và là trường đại học quốc tế tốt nhất Thụy Điển. Trường có 47000 học sinh và 7200 nhân viên tại Lund University, Helsingborg và Malmö. Lund University thống nhất trong nỗ lực của họ để hiểu, giải thích, cải thiện thế giới và tình trạng của con người.

Lund University là điểm đến nghiên cứu hấp dẫn nhất của Thụy Điển. Trường cung cấp một trong những phạm vi rộng nhất của các chương trình và khóa học ở Scandinavia, dựa trên nghiên cứu đa ngành và tiên tiến. Bằng đại học Lund University là một tiêu chuẩn về chất lượng ở cả Thụy Điển và nước ngoài. Khuôn viên trường đại học nhỏ gọn khuyến khích mạng và tạo điều kiện cho những đột phá và đổi mới khoa học.

Lund University đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Trường đang tăng cường công việc của mình để cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi và thách thức chính mà con người phải đối mặt. ESS và Phòng thí nghiệm MAX IV đang được xây dựng trong thành phố, và các cơ sở nghiên cứu này sẽ thay đổi quan điểm của chúng ta về thế giới và thế giới của chúng ta.

TỔNG QUAN

Lund University được thành lập vào năm 1666. Ngày nay, trường được xếp hạng là một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới và là trường đại học quốc tế tốt nhất Thụy Điển. Trường có 47000 học sinh và 7200 nhân viên tại Lund University, Helsingborg và Malmö. Lund University thống nhất trong nỗ lực của họ để hiểu, giải thích, cải thiện thế giới và tình trạng của con người.

Lund University là điểm đến nghiên cứu hấp dẫn nhất của Thụy Điển. Trường cung cấp một trong những phạm vi rộng nhất của các chương trình và khóa học ở Scandinavia, dựa trên nghiên cứu đa ngành và tiên tiến. Bằng đại học Lund University là một tiêu chuẩn về chất lượng ở cả Thụy Điển và nước ngoài. Khuôn viên trường đại học nhỏ gọn khuyến khích mạng và tạo điều kiện cho những đột phá và đổi mới khoa học.

Lund University đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Trường đang tăng cường công việc của mình...

Tin xem nhiều