Swedish University of Agricultural Sciences

Address: SLU, P.O. Box 7070, SE-750 07, Sweden

THE Ranking

#251

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

15,268

TỔNG QUAN

Trường được thành lập năm 1977 bằng cách kết hợp ba trường đại học riêng biệt dành cho thú y, lâm nghiệp và nông nghiệp, cũng như một số đơn vị nhỏ hơn thành một tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả bằng cách chia sẻ tài nguyên giữa các phòng ban.

Đồng thời, trường cao đẳng thú y và trường Cao đẳng Lâm nghiệp đã được chuyển từ Stockholm đến Ultuna, nơi đã là cơ sở chính của trường Cao đẳng Nông nghiệp. Các địa điểm được sử dụng bởi hai trường đại học di dời ngày nay được Đại học Stockholm sử dụng .

Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU) là một trường đại học có vai trò rõ ràng trong xã hội: chịu trách nhiệm về phát triển học tập và chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên sinh học và sản xuất sinh học.

Trách nhiệm này trải dài trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp thực phẩm với các vấn đề môi trường, y học thú y và công nghệ sinh học. Quan điểm toàn diện, phương pháp tiếp cận liên ngành và khả năng áp dụng là các từ khóa trong nghiên cứu và giảng dạy của SLU và trong các mối liên hệ với ngành và xã hội.

Hoạt động của trường được lan truyền giữa một số khoa trong bốn khoa: Kiến trúc cảnh quan, Làm vườn và Khoa học sản xuất cây trồng; Tài nguyên và Khoa học Nông nghiệp; Thú y và thú y; và Khoa học Lâm nghiệp.

TỔNG QUAN

Trường được thành lập năm 1977 bằng cách kết hợp ba trường đại học riêng biệt dành cho thú y, lâm nghiệp và nông nghiệp, cũng như một số đơn vị nhỏ hơn thành một tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả bằng cách chia sẻ tài nguyên giữa các phòng ban.

Đồng thời, trường cao đẳng thú y và trường Cao đẳng Lâm nghiệp đã được chuyển từ Stockholm đến Ultuna, nơi đã là cơ sở chính của trường Cao đẳng Nông nghiệp. Các địa điểm được sử dụng bởi hai trường đại học di dời ngày nay được Đại học Stockholm sử dụng .

Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU) là một trường đại học có vai trò rõ ràng trong xã hội: chịu trách nhiệm về phát triển học tập và chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên sinh học và sản xuất sinh học.

Trách nhiệm này trải dài trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp thực phẩm với các...

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018:

Trường Swedish University of Agricultural Sciences nằm trong top #251 trên thế giới

NGÀNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cao học
 • Cử nhân

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 • Chăm sóc cá nhân và thể dục
 • Du lịch và dịch vụ nhà hàng, khách sạn
 • Giáo dục và đào tạo
 • Liệu pháp Thẩm mỹ
 • Làm tóc
 • Mát xa xoa bóp
 • Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ
 • Thư giãn
 • Trị liệu
 • Trị liệu bằng hương thơm
 • Du lịch và Lữ hành
 • Dịch vụ nhà hàng - khách sạn
 • Dịch vụ ăn uống
 • Hàng không
 • Quản lý khách sạn
 • Quản lý kinh doanh thời gian nhàn rỗi
 • Sản xuất thực phẩm và đồ uống
 • Bồi dưỡng Chuyên môn Nghiệp vụ
 • Giáo dục cho người lớn
 • Giáo dục trẻ em
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Giảng dạy đặc biệt
 • Huấn luyện
 • Học sư phạm
 • Nghiên cứu Giáo dục
 • Quản lý Giáo dục
 • Sư phạm
 • Tâm lý học Giáo dục
 • Tư vấn Hướng nghiệp
 • Đào tạo giáo viên

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC BỔNG

Dữ liệu đang được cập nhật

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $14,268
HỌC PHÍ $1,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$15,268
Giới thiệu Thống kê Ngành Chi phí Học bổng