DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐứC

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

LMU Munich

Technical University of Munich

Heidelberg University

NƠI DU HỌC

LMU Munich
#32

XẾP HẠNG

THE: #32
ARWU: #1001
LMU Munich
$190 /năm

SINH HOẠT

$32,000/năm

HỌC PHÍ

$190/năm
Technical University of Munich
#44

XẾP HẠNG

THE: #44
ARWU: #48
Technical University of Munich
$600 /năm

SINH HOẠT

$28,000/năm

HỌC PHÍ

$600/năm
Heidelberg University
#47

XẾP HẠNG

THE: #47
ARWU: #47
Heidelberg University
$350 /năm

SINH HOẠT

$125,000/năm

HỌC PHÍ

$350/năm
Humboldt University of Berlin
#67

XẾP HẠNG

THE: #67
ARWU: #1001
Humboldt University of Berlin
$810 /năm

SINH HOẠT

$6,000/năm

HỌC PHÍ

$810/năm
University of Freiburg
#76

XẾP HẠNG

THE: #76
ARWU: #101
University of Freiburg
$3,500 /năm

SINH HOẠT

$8,300/năm

HỌC PHÍ

$3,500/năm
RWTH Aachen University
#87

XẾP HẠNG

THE: #87
ARWU: #201
RWTH Aachen University
$2,760 /năm

SINH HOẠT

$8,400/năm

HỌC PHÍ

$2,760/năm
University of Tübingen
#89

XẾP HẠNG

THE: #89
ARWU: #151
University of Tübingen
$3,500 /năm

SINH HOẠT

$11,800/năm

HỌC PHÍ

$3,500/năm
Charité Universitätsmedizin Berlin - University Medicine Berlin
#90

XẾP HẠNG

THE: #90
ARWU: #1001
Charité Universitätsmedizin Berlin - University Medicine Berlin
$14,000 /năm

SINH HOẠT

$11,800/năm

HỌC PHÍ

$14,000/năm
Free University of Berlin
#104

XẾP HẠNG

THE: #104
ARWU: #1001
Free University of Berlin
$800 /năm

SINH HOẠT

$11,000/năm

HỌC PHÍ

$800/năm
University of Bonn
#110

XẾP HẠNG

THE: #110
ARWU: #101
University of Bonn
$700 /năm

SINH HOẠT

$11,000/năm

HỌC PHÍ

$700/năm
University of Göttingen
#123

XẾP HẠNG

THE: #123
ARWU: #99
University of Göttingen
$802 /năm

SINH HOẠT

$13,750/năm

HỌC PHÍ

$802/năm
University of Mannheim
#123

XẾP HẠNG

THE: #123
ARWU: #1001
University of Mannheim
$252 /năm

SINH HOẠT

$9,900/năm

HỌC PHÍ

$252/năm