TOP 44 trường đại học Đức

Học phí
THE:32
#ARWU:
1001

LMU Munich

Xếp hạng

THE:#32 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$190/năm

SINH HOẠT

$32,000/năm
THE:44
#ARWU:
48

Technical University of Munich

Xếp hạng

THE:#44 ARWU:#48

HỌC PHÍ

$600/năm

SINH HOẠT

$28,000/năm
THE:47
#ARWU:
47

Heidelberg University

Xếp hạng

THE:#47 ARWU:#47

HỌC PHÍ

$350/năm

SINH HOẠT

$125,000/năm
THE:67
#ARWU:
1001

Humboldt University of Berlin

Xếp hạng

THE:#67 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$810/năm

SINH HOẠT

$6,000/năm
THE:76
#ARWU:
101

University of Freiburg

Xếp hạng

THE:#76 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$3,500/năm

SINH HOẠT

$8,300/năm
THE:87
#ARWU:
201

RWTH Aachen University

Xếp hạng

THE:#87 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$2,760/năm

SINH HOẠT

$8,400/năm
THE:89
#ARWU:
151

University of Tübingen

Xếp hạng

THE:#89 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$3,500/năm

SINH HOẠT

$11,800/năm
THE:90
#ARWU:
1001

Charité Universitätsmedizin Berlin - University Medicine Berlin

Xếp hạng

THE:#90 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$14,000/năm

SINH HOẠT

$11,800/năm
THE:104
#ARWU:
1001

Free University of Berlin

Xếp hạng

THE:#104 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$800/năm

SINH HOẠT

$11,000/năm
THE:110
#ARWU:
101

University of Bonn

Xếp hạng

THE:#110 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$700/năm

SINH HOẠT

$11,000/năm
THE:123
#ARWU:
99

University of Göttingen

Xếp hạng

THE:#123 ARWU:#99

HỌC PHÍ

$802/năm

SINH HOẠT

$13,750/năm
THE:123
#ARWU:
1001

University of Mannheim

Xếp hạng

THE:#123 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$252/năm

SINH HOẠT

$9,900/năm

Tin xem nhiều