TOP 1 trường đại học Qatar

Học phí
THE:401
#ARWU:
901

Qatar University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#901

HỌC PHÍ

$7,000/năm

SINH HOẠT

$21,240/năm

Tin xem nhiều