DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

National University of Singapore (NUS)

Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

Singapore University of Technology and Design (SUTD)

NƠI DU HỌC

National University of Singapore (NUS)
#23

XẾP HẠNG

THE: #23
ARWU: #85
National University of Singapore (NUS)
$14,851 /năm

SINH HOẠT

$17,429/năm

HỌC PHÍ

$14,851/năm
Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
#51

XẾP HẠNG

THE: #51
ARWU: #96
Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
$16,027 /năm

SINH HOẠT

$17,460/năm

HỌC PHÍ

$16,027/năm
Singapore University of Technology and Design (SUTD)
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #801
Singapore University of Technology and Design (SUTD)
$21,744 /năm

SINH HOẠT

$17,460/năm

HỌC PHÍ

$21,744/năm
Singapore Management University (SMU)
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
Singapore Management University (SMU)
$26,300 /năm

SINH HOẠT

$17,460/năm

HỌC PHÍ

$26,300/năm
James Cook University  Singapore (JCU Singapore)
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
James Cook University Singapore (JCU Singapore)
$21,750 /năm

SINH HOẠT

$9,000/năm

HỌC PHÍ

$21,750/năm
Ngee Ann Polytechnic
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
Ngee Ann Polytechnic
$6,039 /năm

SINH HOẠT

$22,560/năm

HỌC PHÍ

$6,039/năm