TOP 3 trường đại học Iceland

Học phí
THE:251
#ARWU:
501

University of Iceland

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$24,096/năm
THE:301
#ARWU:
1001

Reykjavík University

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$10,000/năm

SINH HOẠT

$24,096/năm
THE:401
#ARWU:
1001

Dublin City University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$15,478/năm

SINH HOẠT

$19,548/năm

Tin xem nhiều