DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ ICELAND

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Iceland

Reykjavík University

Dublin City University

NƠI DU HỌC

University of Iceland
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #501
University of Iceland
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$24,096/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Reykjavík University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #1001
Reykjavík University
$10,000 /năm

SINH HOẠT

$24,096/năm

HỌC PHÍ

$10,000/năm
Dublin City University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #1001
Dublin City University
$15,478 /năm

SINH HOẠT

$19,548/năm

HỌC PHÍ

$15,478/năm