TOP 3 trường đại học Na Uy

Học phí
THE:121
#ARWU:
62

University of Oslo

Xếp hạng

THE:#121 ARWU:#62

HỌC PHÍ

$148/năm

SINH HOẠT

$13,000/năm
THE:197
#ARWU:
201

University of Bergen

Xếp hạng

THE:#197 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$1,080/năm

SINH HOẠT

$21,516/năm
THE:351
#ARWU:
101

Norwegian University of Science and Technology

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$0/năm

SINH HOẠT

$21,282/năm

Tin xem nhiều