TOP 1 trường đại học Jordan

Học phí
THE:351
#ARWU:
1001

Jordan University of Science and Technology

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$9,720/năm

Tin xem nhiều