TOP 6 trường đại học Áo

Học phí
THE:143
#ARWU:
151

University of Vienna

Xếp hạng

THE:#143 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$1,660/năm

SINH HOẠT

$14,200/năm
THE:201
#ARWU:
501

Medical University of Graz

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$1,657/năm

SINH HOẠT

$13,236/năm
THE:201
#ARWU:
201

Medical University of Vienna

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$1,709/năm

SINH HOẠT

$15,672/năm
THE:251
#ARWU:
301

Vienna University of Technology

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$1,657/năm

SINH HOẠT

$15,672/năm
THE:351
#ARWU:
201

University of Innsbruck

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$1,657/năm

SINH HOẠT

$15,204/năm
THE:401
#ARWU:
801

Graz University of Technology

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$1,657/năm

SINH HOẠT

$13,236/năm

Tin xem nhiều