DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ ÁO

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Vienna

Medical University of Graz

Medical University of Vienna

NƠI DU HỌC

University of Vienna
#143

XẾP HẠNG

THE: #143
ARWU: #151
University of Vienna
$1,660 /năm

SINH HOẠT

$14,200/năm

HỌC PHÍ

$1,660/năm
Medical University of Graz
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #501
Medical University of Graz
$1,657 /năm

SINH HOẠT

$13,236/năm

HỌC PHÍ

$1,657/năm
Medical University of Vienna
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
Medical University of Vienna
$1,709 /năm

SINH HOẠT

$15,672/năm

HỌC PHÍ

$1,709/năm
Vienna University of Technology
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #301
Vienna University of Technology
$1,657 /năm

SINH HOẠT

$15,672/năm

HỌC PHÍ

$1,657/năm
University of Innsbruck
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #201
University of Innsbruck
$1,657 /năm

SINH HOẠT

$15,204/năm

HỌC PHÍ

$1,657/năm
Graz University of Technology
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #801
Graz University of Technology
$1,657 /năm

SINH HOẠT

$13,236/năm

HỌC PHÍ

$1,657/năm