DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ NEW ZEALAND

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

University of Otago

University of Auckland

Auckland University of Technology

NƠI DU HỌC

University of Otago
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #301
University of Otago
$18,000 /năm

SINH HOẠT

$17,004/năm

HỌC PHÍ

$18,000/năm
University of Auckland
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
University of Auckland
$19,000 /năm

SINH HOẠT

$18,924/năm

HỌC PHÍ

$19,000/năm
Auckland University of Technology
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #1001
Auckland University of Technology
$18,000 /năm

SINH HOẠT

$18,924/năm

HỌC PHÍ

$18,000/năm
University of Canterbury
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #401
University of Canterbury
$16,500 /năm

SINH HOẠT

$17,267/năm

HỌC PHÍ

$16,500/năm
University of Waikato
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #701
University of Waikato
$18,800 /năm

SINH HOẠT

$16,956/năm

HỌC PHÍ

$18,800/năm
Victoria University of Wellington
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #301
Victoria University of Wellington
$13,820 /năm

SINH HOẠT

$16,704/năm

HỌC PHÍ

$13,820/năm
Lincoln University
#501

XẾP HẠNG

THE: #501
ARWU: #701
Lincoln University
$20,160 /năm

SINH HOẠT

$17,004/năm

HỌC PHÍ

$20,160/năm
Massey University
#501

XẾP HẠNG

THE: #501
ARWU: #501
Massey University
$13,769 /năm

SINH HOẠT

$18,924/năm

HỌC PHÍ

$13,769/năm
Unitec Institute of Technology
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
Unitec Institute of Technology
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$18,924/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Waikato Institute of Technology
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
Waikato Institute of Technology
$31,000 /năm

SINH HOẠT

$17,000/năm

HỌC PHÍ

$31,000/năm