Unitec Institute of Technology

Private Bag 92025, Victoria Street West, Auckland 1142, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#1001

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

19,924

Total Students

15,420

TỔNG QUAN

Unitec Institute of Technology là học viện công nghệ lớn nhất tại Auckland, New Zealand. Unitec được thành lập vào năm 1976 với tên gọi ban đầu là Học viện kỹ thuật Carrington - Carrington Technical Institute. Năm 1987, trường đổi tên thành Carrington Polytechnic và có tên như hiện tại vào năm 1994. 

Cơ sở chính nằm ở Mt Albert, Auckland, trong khi một cơ sở thứ cấp nằm ở Henderson, Waitakere, Auckland. Unitec cung cấp các chương trình cấp bằng về nghệ thuật, kinh doanh và các môn kỹ thuật ở trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đào tạo công nghệ ứng dụng (Thương mại) được cung cấp ở cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và bằng cấp. Unitec là thành viên của Hiệp hội các trường đại học quốc tế.

Năm 2006, Unitec đã khai trương Cơ sở Waitakere mới của mình ở trung tâm của Henderson, West Auckland. Trường gần đây đã được mở rộng để bao gồm một trung tâm học tập và thư viện hiện đại mới. Khuôn viên là sự phát triển chung với Hội đồng Thành phố Waitakere trước đây và bao gồm Thư viện Trung tâm Waitakere mới. Cơ sở Waitakere của Unitec cung cấp chủ yếu các chương trình nghiên cứu về kinh doanh, ngôn ngữ và sức khỏe và cộng đồng.

Vào tháng 08/2011, Unitec đã mở một khuôn viên mới tại số 10 Đại lộ Rothwell, Albany, trên Bờ Bắc của Auckland. Khuôn viên mới được đặt tại một khu vực tăng trưởng cao, nơi có nhu cầu cao về đào tạo nghề và thương mại. Cơ sở Albany cung cấp một loạt các khóa học bao gồm: kỹ thuật ô tô và cơ khí; kỹ thuật điện và điện tử; xây dựng và xây dựng; công nghệ thông tin; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc động vật; kinh doanh dịch vụ và bán lẻ; ngôn ngữ, và các khóa học nền tảng. Cơ sở Albany đóng cửa vào tháng 12/2016.

TỔNG QUAN

Unitec Institute of Technology là học viện công nghệ lớn nhất tại Auckland, New Zealand. Unitec được thành lập vào năm 1976 với tên gọi ban đầu là Học viện kỹ thuật Carrington - Carrington Technical Institute. Năm 1987, trường đổi tên thành Carrington Polytechnic và có tên như hiện tại vào năm 1994. 

Cơ sở chính nằm ở Mt Albert, Auckland, trong khi một cơ sở thứ cấp nằm ở Henderson, Waitakere, Auckland. Unitec cung cấp các chương trình cấp bằng về nghệ thuật, kinh doanh và các môn kỹ thuật ở trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đào tạo công nghệ ứng dụng (Thương mại) được cung cấp ở cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và bằng cấp. Unitec là thành viên của Hiệp hội các trường đại học quốc tế.

Năm 2006, Unitec đã khai trương Cơ sở Waitakere mới của mình ở trung tâm của Henderson, West Auckland. Trường gần đây đã được mở rộng để bao gồm một trung tâm học tập và thư viện hiện...

Tin xem nhiều