DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ Bỉ

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

KU Leuven

Université Catholique de Louvain

Ghent University

NƠI DU HỌC

KU Leuven
#48

XẾP HẠNG

THE: #48
ARWU: #86
KU Leuven
$9,500 /năm

SINH HOẠT

$22,000/năm

HỌC PHÍ

$9,500/năm
Université Catholique de Louvain
#128

XẾP HẠNG

THE: #128
ARWU: #151
Université Catholique de Louvain
$24,100 /năm

SINH HOẠT

$12,000/năm

HỌC PHÍ

$24,100/năm
Ghent University
#143

XẾP HẠNG

THE: #143
ARWU: #61
Ghent University
$1,305 /năm

SINH HOẠT

$16,068/năm

HỌC PHÍ

$1,305/năm
Université Libre de Bruxelles
#151

XẾP HẠNG

THE: #151
ARWU: #201
Université Libre de Bruxelles
$4,581 /năm

SINH HOẠT

$16,668/năm

HỌC PHÍ

$4,581/năm
University of Antwerp
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #201
University of Antwerp
$7,681 /năm

SINH HOẠT

$15,756/năm

HỌC PHÍ

$7,681/năm
Vrije Universiteit Brussel
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #201
Vrije Universiteit Brussel
$2,500 /năm

SINH HOẠT

$16,668/năm

HỌC PHÍ

$2,500/năm
University of Liège
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #301
University of Liège
$4,581 /năm

SINH HOẠT

$16,272/năm

HỌC PHÍ

$4,581/năm
Hasselt University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #1001
Hasselt University
$2,500 /năm

SINH HOẠT

$16,272/năm

HỌC PHÍ

$2,500/năm