TOP 8 trường đại học Bỉ

Học phí
THE:48
#ARWU:
86

KU Leuven

Xếp hạng

THE:#48 ARWU:#86

HỌC PHÍ

$9,500/năm

SINH HOẠT

$22,000/năm
THE:128
#ARWU:
151

Université Catholique de Louvain

Xếp hạng

THE:#128 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$24,100/năm

SINH HOẠT

$12,000/năm
THE:143
#ARWU:
61

Ghent University

Xếp hạng

THE:#143 ARWU:#61

HỌC PHÍ

$1,305/năm

SINH HOẠT

$16,068/năm
THE:151
#ARWU:
201

Université Libre de Bruxelles

Xếp hạng

THE:#151 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$4,581/năm

SINH HOẠT

$16,668/năm
THE:201
#ARWU:
201

University of Antwerp

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$7,681/năm

SINH HOẠT

$15,756/năm
THE:251
#ARWU:
201

Vrije Universiteit Brussel

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$2,500/năm

SINH HOẠT

$16,668/năm
THE:301
#ARWU:
301

University of Liège

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$4,581/năm

SINH HOẠT

$16,272/năm
THE:401
#ARWU:
1001

Hasselt University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$2,500/năm

SINH HOẠT

$16,272/năm

Tin xem nhiều