TOP 10 trường đại học Thái Lan

Học phí
THE:401
#ARWU:
401

Kasetsart University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$11,736/năm
THE:601
#ARWU:
501

Mahidol University

Xếp hạng

THE:#601 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$11,736/năm
THE:801
#ARWU:
801

Chiang Mai University

Xếp hạng

THE:#801 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$7,200/năm
THE:801
#ARWU:
501

Chulalongkorn University

Xếp hạng

THE:#801 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$2,500/năm

SINH HOẠT

$11,736/năm
THE:801
#ARWU:
1001

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Xếp hạng

THE:#801 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$11,736/năm
THE:801
#ARWU:
1001

Suranaree University of Technology

Xếp hạng

THE:#801 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$8,316/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

Khon Kaen University

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$2,500/năm

SINH HOẠT

$8,316/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$11,736/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$11,736/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

Mahasarakham University

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$8,316/năm

Tin xem nhiều