DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ THáI LAN

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Kasetsart University

Mahidol University

Chiang Mai University

NƠI DU HỌC

Kasetsart University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #401
Kasetsart University
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$11,736/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm
Mahidol University
#601

XẾP HẠNG

THE: #601
ARWU: #501
Mahidol University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$11,736/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Chiang Mai University
#801

XẾP HẠNG

THE: #801
ARWU: #801
Chiang Mai University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$7,200/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Chulalongkorn University
#801

XẾP HẠNG

THE: #801
ARWU: #501
Chulalongkorn University
$2,500 /năm

SINH HOẠT

$11,736/năm

HỌC PHÍ

$2,500/năm
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
#801

XẾP HẠNG

THE: #801
ARWU: #1001
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$11,736/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
Suranaree University of Technology
#801

XẾP HẠNG

THE: #801
ARWU: #1001
Suranaree University of Technology
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$8,316/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm
Khon Kaen University
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
Khon Kaen University
$2,500 /năm

SINH HOẠT

$8,316/năm

HỌC PHÍ

$2,500/năm
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$11,736/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$11,736/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
Mahasarakham University
#1001

XẾP HẠNG

THE: #1001
ARWU: #1001
Mahasarakham University
$1,000 /năm

SINH HOẠT

$8,316/năm

HỌC PHÍ

$1,000/năm