DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ TâY BAN NHA

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Pompeu Fabra University

Autonomous University of Barcelona

University of Barcelona

NƠI DU HỌC

Pompeu Fabra University
#135

XẾP HẠNG

THE: #135
ARWU: #201
Pompeu Fabra University
$4,600 /năm

SINH HOẠT

$13,700/năm

HỌC PHÍ

$4,600/năm
Autonomous University of Barcelona
#145

XẾP HẠNG

THE: #145
ARWU: #301
Autonomous University of Barcelona
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$11,436/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
University of Barcelona
#201

XẾP HẠNG

THE: #201
ARWU: #151
University of Barcelona
$3,000 /năm

SINH HOẠT

$13,188/năm

HỌC PHÍ

$3,000/năm
University of Navarra
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #901
University of Navarra
$15,000 /năm

SINH HOẠT

$11,436/năm

HỌC PHÍ

$15,000/năm
Autonomous University of Madrid
#351

XẾP HẠNG

THE: #351
ARWU: #301
Autonomous University of Madrid
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$13,824/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm
Complutense University of Madrid
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #201
Complutense University of Madrid
$3,800 /năm

SINH HOẠT

$13,824/năm

HỌC PHÍ

$3,800/năm
University of Rovira i Virgili
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #701
University of Rovira i Virgili
$0 /năm

SINH HOẠT

$11,436/năm

HỌC PHÍ

$0/năm