DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ NHậT BảN

Danh sách các trường đại học quốc tế danh tiếng và mức học phí từng năm, giúp quý phụ huynh và học sinh lựa chọn môi trường du học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình. Việc xác định du học ở đâu tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch chu đáo, xác định rõ mục tiêu, tìm kiếm cơ hội giành học bổng du học hoặc chuẩn bị thủ tục đầy đủ, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

The University of Tokyo

Kyoto University

Osaka University

NƠI DU HỌC

The University of Tokyo
#42

XẾP HẠNG

THE: #42
ARWU: #22
The University of Tokyo
$15,673 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$15,673/năm
Kyoto University
#65

XẾP HẠNG

THE: #65
ARWU: #35
Kyoto University
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Osaka University
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #101
Osaka University
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Tohoku University
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #101
Tohoku University
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Tokyo Institute of Technology
#251

XẾP HẠNG

THE: #251
ARWU: #151
Tokyo Institute of Technology
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Nagoya University
#301

XẾP HẠNG

THE: #301
ARWU: #83
Nagoya University
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Hokkaido University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #151
Hokkaido University
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Kyushu University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #201
Kyushu University
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
University of Tsukuba
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #201
University of Tsukuba
$6,000 /năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

HỌC PHÍ

$6,000/năm
Fujita Health University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #1001
Fujita Health University
$0 /năm

SINH HOẠT

$19,188/năm

HỌC PHÍ

$0/năm
Tokyo Metropolitan University
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #601
Tokyo Metropolitan University
$5,076 /năm

SINH HOẠT

$24,144/năm

HỌC PHÍ

$5,076/năm
Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
#401

XẾP HẠNG

THE: #401
ARWU: #601
Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
$5,000 /năm

SINH HOẠT

$24,144/năm

HỌC PHÍ

$5,000/năm