Hokkaido University

Kita 8, Nishi 5, Kita-ku, Japan
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

15,673

Total Students

0

TỔNG QUAN

Đại học Hokkaido được William S. Clark thành lập năm 1876 với tên gọi là Cao đẳng Nông nghiệp Sapporo với 5 khoa và một lớp đầu tiên có 24 sinh viên. Ngày 11/04/1918, vào thời kỳ Taishō, nó trở thành Đại học Hoàng gia Hokkaido và là một trong 9 trường Đại học Hoàng gia. Khoa Y (School of Medicine) được thành lập năm 1919, cùng lúc Cao đẳng Nông nghiệp (Agricultural College) đổi thành Khoa Nông nghiệp.

Năm 1947, thành lập Khoa Kỹ thuật, Khoa Khoa học, và Khoa Luật và Văn học, khi đó trường đổi tên thành Đại học Hokkaido. Năm 1953, Khoa sau đại học (Graduate School) được thành lập. Bảo tàng Đại học Hokkaido vào mùa hè ở Sapporo. Từ năm 2004, Trường được sáp nhập thành đại học quốc gia theo luật mới áp dụng cho tất cả các trường đại học quốc gia. Mặc dù sáp nhập để tăng tính độc lập và tự chủ về tài chính nhưng Đại học Hokkaido vẫn chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục Nhật Bản.

Bên trong khuôn viên trường, có bảo tàng tổng hợp, lưu trữ tất cả kết quả nghiên cứu trong 130 năm kể khi mới thành lập vào năm 1876 cho đến nay, với hơn 4,000,000 mẫu vật khoa học và tài liệu có giá trị quý giá. Bảo tàng mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan. Ngoài ra, trong trường còn có một nơi gọi là Nông trường thứ hai của trường nông nghiệp Sapporo, nơi được công nhận là tài sản văn hóa quý giá của quốc gia, mở cửa hoạt động từ cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 11.

Cho đến nay thì trường Hokkaido University đã có 12 khoa: Khoa dược, Khoa kinh tế, Khoa văn học, Khoa luật, Khoa Y, Khoa kỹ sư, Khoa thủy sản, Khoa giáo dục học, Khoa nha, Khoa thú y, Khoa nông nghiệp, Khoa khoa học,...

TỔNG QUAN

Đại học Hokkaido được William S. Clark thành lập năm 1876 với tên gọi là Cao đẳng Nông nghiệp Sapporo với 5 khoa và một lớp đầu tiên có 24 sinh viên. Ngày 11/04/1918, vào thời kỳ Taishō, nó trở thành Đại học Hoàng gia Hokkaido và là một trong 9 trường Đại học Hoàng gia. Khoa Y (School of Medicine) được thành lập năm 1919, cùng lúc Cao đẳng Nông nghiệp (Agricultural College) đổi thành Khoa Nông nghiệp.

Năm 1947, thành lập Khoa Kỹ thuật, Khoa Khoa học, và Khoa Luật và Văn học, khi đó trường đổi tên thành Đại học Hokkaido. Năm 1953, Khoa sau đại học (Graduate School) được thành lập. Bảo tàng Đại học Hokkaido vào mùa hè ở Sapporo. Từ năm 2004, Trường được sáp nhập thành đại học quốc gia theo luật mới áp dụng cho tất cả các trường đại học quốc gia. Mặc dù sáp nhập để tăng tính độc lập và tự chủ về tài chính nhưng Đại học Hokkaido vẫn chịu sự quản lý...

Tin xem nhiều