Tokyo Metropolitan University

1 - 1 Minami-Osawa, Hachioji-shi, Tokyo, 192-0397, Japan
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#601

Average Fees (USD)

29,220

Total Students

9,185

TỔNG QUAN

Đại học Tokyo Metropolitan là trường trung học tỉnh, theo hệ thống giáo dục cũ, được thành lập bởi quận Tokyo vào năm 1929 là trường trung học công lập thứ ba. Trường được mô hình hóa tại Eton College, với ba năm học nâng cao và bốn năm học chính quy.

Hệ thống bảy năm có một lợi thế để đảm bảo lối vào các trường đại học Imperial ở tuổi trung học, và lối đi tiêu biểu cho giới tinh hoa học thuật trước khi kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương là vào trường trung học đệ nhất Tokyo, tiến lên trường cấp 1 và Đại học Hoàng gia Tokyo.

Vào cuối những năm 1990, Chính quyền và các thành phố địa phương đã tạo điều kiện cải cách chương trình hành chính và quản lý tài chính phù hợp với bùng nổ bong bóng kinh tế và những khó khăn về tài chính do sinh non và tuổi thọ thấp của Nhật Bản.

Là một phần của cải cách hành chính và tài chính nói trên, lợi ích xã hội tăng lên trong việc tái cơ cấu các trường đại học quốc gia và công lập thành các cơ quan hành chính độc lập với việc củng cố chúng. Đại học Tokyo Metropolitan cũng được quy hoạch bởi Chính quyền Tokyo Metropolitan để được hợp nhất với ba trường đại học đô thị nói trên và một trường cao đẳng.

Mặc dù có quy mô nhỏ và lịch sử trẻ đối lập với các trường đại học quốc gia và một số trường đại học tư thục hàng đầu , trường đại học này là một trong những trường có uy tín nhất tại Nhật Bản.

Theo Xếp hạng Đại học Thế giới Giáo dục Đại học Times, xếp thứ 7 trong năm 2014 – 2015 trong 781 trường đại học ở Nhật Bản, sau đại học quốc gia nổi tiếng, đó là Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Viện Công nghệ Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Tohoku và Đại học Nagoya.

TỔNG QUAN

Đại học Tokyo Metropolitan là trường trung học tỉnh, theo hệ thống giáo dục cũ, được thành lập bởi quận Tokyo vào năm 1929 là trường trung học công lập thứ ba. Trường được mô hình hóa tại Eton College, với ba năm học nâng cao và bốn năm học chính quy.

Hệ thống bảy năm có một lợi thế để đảm bảo lối vào các trường đại học Imperial ở tuổi trung học, và lối đi tiêu biểu cho giới tinh hoa học thuật trước khi kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương là vào trường trung học đệ nhất Tokyo, tiến lên trường cấp 1 và Đại học Hoàng gia Tokyo.

Vào cuối những năm 1990, Chính quyền và các thành phố địa phương đã tạo điều kiện cải cách chương trình hành chính và quản lý tài chính phù hợp với bùng nổ bong bóng kinh tế và những khó khăn về tài chính do sinh non và tuổi thọ thấp của Nhật Bản.

Là một phần của cải cách hành chính...

Tin xem nhiều