Tokyo Institute of Technology

2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Janpan
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#251

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

15,673

Total Students

0

TỔNG QUAN

Đại học Công nghệ Tokyo (Đông kinh Công nghiệp Đại học), thường gọi tắt là Tokyo Tech, TiTech hay Tōkōdai, là trường chuyên đào tạo công nghệ và khoa học lớn nhất ở Nhật Bản. Trường được thành lập năm 1881 ở Tokyo với tên gọi là Trường Dạy nghề Tokyo. Năm 1929, trường được nân cấp thành đại học và từ năm 2004 trường trở thành trường bán công theo luật mới áp dụng cho tất cả các trường đại học quốc lập tại Nhật Bản. Trường này là một thành viên của LAOTSE, một hệ thống các trường đại học hàng đầu ở châu Âu và châu Á trao đổi sinh viên và học giả cao cấp.

Viện Công nghệ Tokyo (Tokodai) là một trường đại học hàng đầu, dẫn đầu thế giới về Khoa học và Công nghệ. Là một trong những học viện có uy tín nhất của Nhật Bản, Viện đã thực hiện giáo dục và nghiên cứu về chất lượng cao nhất kể từ năm 1881.

Viện có ba trường đại học, sáu trường sau đại học, năm phòng thí nghiệm hàng đầu và nhiều trung tâm nghiên cứu và giáo dục sản xuất sinh viên tốt nghiệp, những người nổi trội trong việc nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của xã hội và công nghiệp. 

TỔNG QUAN

Đại học Công nghệ Tokyo (Đông kinh Công nghiệp Đại học), thường gọi tắt là Tokyo Tech, TiTech hay Tōkōdai, là trường chuyên đào tạo công nghệ và khoa học lớn nhất ở Nhật Bản. Trường được thành lập năm 1881 ở Tokyo với tên gọi là Trường Dạy nghề Tokyo. Năm 1929, trường được nân cấp thành đại học và từ năm 2004 trường trở thành trường bán công theo luật mới áp dụng cho tất cả các trường đại học quốc lập tại Nhật Bản. Trường này là một thành viên của LAOTSE, một hệ thống các trường đại học hàng đầu ở châu Âu và châu Á trao đổi sinh viên và học giả cao cấp.

Viện Công nghệ Tokyo (Tokodai) là một trường đại học hàng đầu, dẫn đầu thế giới về Khoa học và Công nghệ. Là một trong những học viện có uy tín nhất của Nhật Bản, Viện đã thực hiện giáo dục và nghiên cứu về chất lượng cao nhất kể từ năm 1881.

Viện có ba...

Tin xem nhiều