TOP 2 trường đại học Ả Rập Saudi

Học phí
THE:201
#ARWU:
101

King Abdulaziz University

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$0/năm

SINH HOẠT

$10,992/năm
THE:301
#ARWU:
1001

Alfaisal University

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$20,000/năm

SINH HOẠT

$10,620/năm

Tin xem nhiều