Auckland University of Technology

Building WA - level 2, 55 Wellesley Street East, Auckland Central 1010, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

36,924

Total Students

18,160

TỔNG QUAN

Đại học Công nghệ Auckland được thành lập vào ngày 01/01/2000 khi trường cao đẳng kỹ thuật cũ được cấp tình trạng đại học.

Có ba cơ sở: Thành phố (trên một số địa điểm ở miền Trung Auckland) Bắc (Akoronga Drive, Northcote) và khu học xá phía Nam. Ngoài ra còn có ba địa điểm chuyên môn: AUT Millennium, Đài quan sát thiên văn Warkworth Radio và Trung tâm AUT cho người tị nạn.

Trường đại học cung cấp cả hai trình độ đại học và sau đại học trên năm khoa: văn hóa và xã hội, kinh doanh và pháp luật, thiết kế và công nghệ sáng tạo, sức khỏe và khoa học môi trường và Te Ara Poutama.

Phong trào sinh viên Auckland là hội sinh viên có mặt tại trường đại học. Phong trào này thúc đẩy một tạp chí sinh viên hai tuần một lần gọi là Debate được điều hành bởi một biên tập viên toàn thời gian và một nhóm những người đóng góp sinh viên. Tạp chí có tin tức, lượt xem, phim hoạt hình, bài viết và cột nổi bật.

Phong trào sinh viên Auckland cũng hỗ trợ hơn 40 câu lạc bộ, buổi hòa nhạc và các sự kiện hài kịch.

TỔNG QUAN

Đại học Công nghệ Auckland được thành lập vào ngày 01/01/2000 khi trường cao đẳng kỹ thuật cũ được cấp tình trạng đại học.

Có ba cơ sở: Thành phố (trên một số địa điểm ở miền Trung Auckland) Bắc (Akoronga Drive, Northcote) và khu học xá phía Nam. Ngoài ra còn có ba địa điểm chuyên môn: AUT Millennium, Đài quan sát thiên văn Warkworth Radio và Trung tâm AUT cho người tị nạn.

Trường đại học cung cấp cả hai trình độ đại học và sau đại học trên năm khoa: văn hóa và xã hội, kinh doanh và pháp luật, thiết kế và công nghệ sáng tạo, sức khỏe và khoa học môi trường và Te Ara Poutama.

Phong trào sinh viên Auckland là hội sinh viên có mặt tại trường đại học. Phong trào này thúc đẩy một tạp chí sinh viên hai tuần một lần gọi là Debate được điều hành bởi một biên tập viên toàn thời gian và một nhóm những người đóng góp sinh viên. Tạp chí...

Tin xem nhiều