The Australian National University

The Australian National University, Canberra
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#49

ARWU Ranking

#69

Average Fees (USD)

55,745

Total Students

0

TỔNG QUAN

Trường Đại học Quốc gia Úc là một trung tâm hàng đầu thế giới về giáo dục và nghiên cứu đứng đầu nước Úc. Đồng thời, trường sắp xếp làm việc linh hoạt, cơ hội phát triển chuyên nghiệp, trả lương cạnh tranh và hưu bổng hào phóng cho sinh viên trường.

Trường Đại Học Quốc Gia Australia (ANU) thành lập năm 1946 tại thủ đô Canberra là trường có lịch sử lâu đời. Nhiệm vụ hàng đầu của trường là nâng cao sự hiểu biết và trình độ của mọi công dân nhằm đưa ANU trở thành một trong những trường hàng đầu của thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, trường có 8 trường thành viên thu hút hơn 15000 sinh viên từ 150 quốc gia trên thế giới.

 

TỔNG QUAN

Trường Đại học Quốc gia Úc là một trung tâm hàng đầu thế giới về giáo dục và nghiên cứu đứng đầu nước Úc. Đồng thời, trường sắp xếp làm việc linh hoạt, cơ hội phát triển chuyên nghiệp, trả lương cạnh tranh và hưu bổng hào phóng cho sinh viên trường.

Trường Đại Học Quốc Gia Australia (ANU) thành lập năm 1946 tại thủ đô Canberra là trường có lịch sử lâu đời. Nhiệm vụ hàng đầu của trường là nâng cao sự hiểu biết và trình độ của mọi công dân nhằm đưa ANU trở thành một trong những trường hàng đầu của thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, trường có 8 trường thành viên thu hút...

Tin xem nhiều